LABBİOTEK YAŞAM BİLİMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: 858 Sokak No: 2 / 202, Konak / İZMİR
Telefon: 0 232 421 22 52
Faks: 0 232 421 22 53
email: info[at]labbiotek.com